Arbeidsreïntegratie & arbeidsfysiotherapie ; als werken soms even voor je lijf niet werkt
Over BeLife (voorheen Fysergo/Fysarbo)

BeLife is een landelijk werkend interventie & gezondheidsmanagement adviesbedrijf dat werknemers en bedrijven gericht ondersteunt bij het vormgeven van hun duurzame inzetbaarheid. Als organisatie geloven wij in de kracht van mensen. Dat doen we door bedrijven te helpen met het nemen van eigenaarschap en leiderschap op de thema’s vitaliteit en inzetbaarheid en daarnaast concreet aan de slag te gaan met mensen en teams. Een complete en onafhankelijke partner als het aankomt op arbeidsreïntegratie. Van persoonlijke training en coaching tot revalidatie- en vitaliteitsprogramma’s. We doen dit In Company bij bedrijven, en hebben daarnaast een tiental BeLife centra verspreid over Nederland. Een hiervan is Fysiq Vision in Veenendaal.

Samen werken we aan 

ZORG & REVALIDATIE + WERK & INZETBAARHEID +
VITALITEIT & PRESTEREN

 

BeLife is een organisatie die zijn passie en energie legt in het vooruit helpen van mensen. In ieder mens schuilt een krachtig potentieel. Onze missie is om dat potentieel tot volledige bloei te laten komen. Dat doen we door te focussen op energie, veerkracht, talent en met maatwerk om zo het maximale uit mensen en teams te halen. Met elkaar elke dag een stapje vooruit. Dat verdient ieder mens en elke organisatie. Zo werken wij met elkaar aan een vitale wereld.

  • KWALITEIT

Hoogwaardige dienstverlening verzorgd door professionals die hun vak verstaan. Wij implementeren concrete oplossingen die duurzaam en efficiënt zijn. Daar ligt onze ervaring en expertise.

 

  • EFFECTIEF

Onze aanpak voor mensen en teams op gebied van arbeidsreïntegratie is bewezen effectief. Door het uitvoeren van specifieke metingen, het inzetten van de juiste interventies en op maat programma’s.

 

  • KRACHT

Mensen en teams in hun kracht zetten is onze passie. Door de verbinding te leggen tussen menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht.

Onze werkwijze
 
Bij individuele gezondheidsproblematiek
Door vroegtijdig na te gaan of een aandoening (aantoonbare weefselschade) de oorzaak is van de lichamelijke klacht en welke beperkende factoren (individueel en/of werkgebonden) aanwezig zijn voor herstel kan worden bepaald welke therapeutische aangrijpings­punten aanwezig zijn om effectief herstel en zelfmanagement van de klacht te bevorderen. Vroegtijdige analyse van het gezondheidsprobleem stelt ons in staat om interventies beperkt te houden, zodat onnodig kostbare reïntegratie programma’s worden voorkomen, met een optimaal resultaat.
Bij arbeidsrelevante gezondheidsproblematiek op organisatieniveau
Door bovenstaande aanpak te combineren met het verzorgen van preventieve trainingen voor werknemers met risicoberoepen en arbo-ergonomie advisering kunnen de bedrijfsrisico’s van fysieke gezondheidsproblematiek tot een aanvaardbaar niveau worden teruggedrongen. Alles op het gebied van arbeidsreïntegratie.
Fysiq_Fysio_Selectie-058
Aanmelden

De aanmeldingen bij individuele problematiek verlopen in de regel via de bedrijfsarts aan Fysergo, welke daarna het dichtstbijzijnde Fysarbo-centrum inschakelt. Een greep uit onze producten:

  • Arbo curatieve zorg

Individuele behandeling van de werknemer met lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. Door de aanwezigheid van vrijwel alle specialisaties zal de meest adequate therapievorm worden gekozen. Door vroegtijdige interventie is de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid beduidend kleiner.

  • Individuele fysieke training / reïntegratietraining    

Een herstelbegeleidingstraject waarbij op basis van een analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.

  • Werkplekonderzoek

Na een werkplekonderzoek zal de arbeidsfysiotherapeut een rapport maken, aangevuld met mogelijke adviezen.

  • Training on the job

Door de arbeidsfysiotherapeut zal op de werkplek zelf worden getraind, met als doel de vaardigheden en fysieke vermogens beter af te stemmen op de werkbelasting.

Tevens is er de mogelijkheid bij ons centrum voor training in groepsvorm. Hierbij wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut met een individueel trainingsschema gewerkt.

Informatie

Voor overige informatie over de producten van Fysergo/ Fysarbo: www.belife.nl.

Daarnaast kun je ook contact opnemen met de arbeidsfysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk Petenbos- Rozenbottel via info@fysiqvision.nl

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Middels een werkplekonderzoek kunt u ziekteverzuim door fysieke belasting en repeterende handelingen voorkomen en terugdringen.

Een werkplekonderzoek richt zich op zowel de kantooromgeving als de (eenvoudige) productieomgeving. Er wordt een inschatting gemaakt van de risicofactoren en er worden adviezen gegeven ter verbetering van de opstelling en inrichting van de werkplek.

 

Doel

Een werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke belasting, het voorkomen of terugdringen van klachten door een analyse van ergonomische werkomstandigheden en persoonsgericht advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

 

Werkwijze

Er wordt gekeken of de werkwijze van uw medewerker afgestemd is op de taakhandeling waarbij gebruikt wordt gemaakt van efficiënte werkhouding en werkwijze. Er wordt beoordeeld of er optimaal gebruik gemaakt wordt van de huidige ergonomische werkomstandigheden en hulpmiddelen en of er aanpassingen wenselijk zijn.

Hierbij komen de volgende aspecten aanbod:

•  Intakegesprek, probleemanalyse en hulpvraag

•  Ergonomische werkplekindeling: de juiste werkhoogte, positie van de muis, toetsenbord, armsteunen, beeldscherm en stoel

•  Advies over de individuele werkhouding; werktechniekadviezen en gezond werkgedrag

•  Advies en oefeningen over het verbeteren van de arbeidsbelastbaarheden en eventuele verder te nemen maatregelen.

 
Rapportage werkplekonderzoek

De rapportage over de arbeidsreïntegratie naar de werkgever en werknemer van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek.

 

Evaluatie en e-consult

Binnen 3 weken na het werkplekonderzoek.

 

Resultaat

U en uw medewerker weten welke maatregelen belangrijk zijn om klachten te voorkomen of terug te dringen.

arbeidsreïntegratie Veenendaal

MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?

× Hoe kan ik je helpen?