Gedrags- en betalingsreglement

 

Algemeen

• Fysiq Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van goederen

• Fysiq Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel opgelopen in ons centrum

• Roken is niet toegestaan in het centrum en aan de voorzijde van het pand

• Het gebruik van kauwgum binnen ons centrum is niet toegestaan

 

Lidmaatschap

• Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor een half jaar, indien er geen opzegging plaatsvindt

• De contributie kan worden voldaan door Fysiq Vision te machtigen om de contributie van uw rekening af te schrijven

• Het abonnement is persoonsgebonden en kan derhalve niet worden doorgegeven aan derden

• Opzeggen kan alleen schriftelijk en ten minste een maand voor het einde van de abonnementsperiode

• U bent verplicht uw contributie tot aan de schriftelijke doorgegeven stopdatum te voldoen

• Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht en er worden geen abonnementsgelden teruggestort

 

Centrum

• Het is alleen toegestaan om in gepaste sportkleding en met schone sportschoenen, alleen bestemd voor binnensport, de zaal te betreden

• Het is niet toegestaan om in de zaal te eten. Drinken moet in plastic flessen of bidons worden meegenomen

• Wanneer u gebruik maakt van de fitnessapparatuur bent u verplicht een handdoek te gebruiken om op te zitten/liggen. U dient na gebruik transpiratievocht zelf te verwijderen met uw handdoek

× Hoe kan ik je helpen?