Klachtenregeling

Kwaliteit en aandacht voor u vinden wij bij Fysiq Vision erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten staan daarom ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het KNGF, een waarborg voor goede kwaliteit.

Wij doen er alles aan om de behandeling zo prettig en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over uw behandeling of over onze praktijk dan hebben wij een klachtenregeling. Het is dan goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de praktijk en voor andere patiënten.

Op onze organisatie is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Fysiq Vision hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd dan kunt u ook daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF (https://www.kngf.nl/loopbaan/ik-kom-voor/klachtenregeling ) en vragen om bemiddeling.

Als lid van het het KNGF fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aangesloten bij de Klachtencommissie van het KNGF.

× Hoe kan ik je helpen?