Rechten, plichten en klachten (voor zowel u als client en wij als behandelaar)

U heeft bij behandeling op één van onze locaties onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling. Op deze pagina kunt u meer lezen over uw rechten en plichten en hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed verloop van uw behandeling. Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het KNGF, een waarborg voor goede kwaliteit.

  1. Rechten en plichten.

Als u in één van de locaties van Fysiq Vision wordt behandeld vertrouwt u zich toe aan de zorg van een ons team van behandelaren. Er ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen enerzijds de cliënt (opdrachtgever) en anderzijds ons centrum. Beide partijen komen enkele rechten en plichten toe op grond van deze overeenkomst.
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten.

  1. Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De zorgverlener is verplicht om u uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de behandelaar u specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).
  1. Privacyreglement

Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens en levenssfeer. Fysiq Vision bewaart uw gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over uw gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de algemene wet verordening gegevensbescherming (AVG) In deze verordening staat onder meer waarvoor Fysiq Vision uw gegevens mag gebruiken en hoe het uw gegevens moet bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen.

  1. Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die Fysiq Vision standaard hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn op deze pagina te downloaden.

  1. Klachtenafhandeling

Alle medewerkers van Fysiq Vision doen hun uiterste best om hun werk zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. We willen dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten via de klachtenregeling. Op onze organisatie is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Wij hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

 

× Hoe kan ik je helpen?